Phòng Khám Sản Phụ Khoa Biên Hòa | BS Nguyễn Thị Tình

  • Số 54 Nguyễn Khuyến - Khu Phố 5, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
  • SĐT: 0984 20 77 55
  • Email: sanphukhoabienhoa@gmail.com